Geschiedenis

In het jaar 1956 kwam de Delfzijlster wijlen Jan Bredman op het idee om vakantiespelen te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie gingen. In Delfzijl waren op dat moment weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, waardoor het idee voor een kindervakantie speelweek erg welkom was. Dhr. Bredman verzamelde een groep mensen om zich heen en met hulp van de gemeente (destijds met Burgemeester Roelen 1952-1960), de gezamenlijke kerken, de middenstand plus het bedrijfsleven en als belangrijkste een grote groep vrijwilligers (soms van heinde en verre) groeide de vakantiespelen uit tot een jaarlijkse gebeurtenis met honderden deelnemende kinderen.

De uiteindelijke oprichting van Lutje Grut was in 1957 een feit en de eerste daadwerkelijke speelweek werd gehouden in 1958. Lutje Grut was gestart, en is sindsdien een groot succes!

In de jaren daarna is men begonnen met tentenkampen, weekkampen, jeugdleiders- en volksdanscursussen hetgeen werd ondergebracht in de Stichting Maatschappelijke dienstverlening, later weer omgevormd tot de Stichting Samenlevingsopbouw Delfzijl (SOBD). Vanaf 1987 zijn de vakantiespelen ondergebracht in de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Contact

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Postsbus 267, 9930 AG , Delfzijl

IBAN: NL86RABO0383021243
KvK: 41014869

Website: www.lutjegrut.nl
Email: info@lutjegrut.nl

Bestuur Lutje Grut

Trieneke Ottens (voorzitter)
Manon Aeilkema (penningmeester)
Emilie Wiersma (secretaris)
Shanon Meintsma (lid)
Mattijs Miesen (lid)
Denice Kotte (lid)
Melina Visser (lid)
Johnny Lulofs (lid)