Het Bestuur

Lutje Grut wordt aangestuurd door een 7 koppig bestuur.

Voor het jaar 2020 bestaat dit bestuur uit:
> Voorzitter: Petra Delger 
> Penningmeester:Synthia Hut 
> Secretaris:Emilie Wiersma 
> Lid:Trieneke Ottens 
> Lid:Lisette Viel 
> Lid:Dennis Boer 
> Lid:Martijn de Jonge