Onze stichting

Hallo allemaal!

Hieronder kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.
Wanneer uw vraag hier niet bij staat kunt u altijd contact met ons opnemen middels het contactformulier.

Wanneer mag een kind meedoen aan “Lutje Grut” ? :

Een kind mag meedoen aan “Lutje Grut” wanneer het op de basisschool zit in groep 3 t/m groep 8, en dus in principe 6 t/m 12 jaar oud is. Een kind wat met 5 jaar al wel in groep 3 zit,  kan meedoen, een kind wat 13 is en nog in groep 8 zit ook. Maar wanneer het kind  nog niet in groep 3 zit absoluut niet, het moet tijdens “Lutje Grut” wel mee kunnen komen met de rest van de groep. Kinderen die misschien met 12 of 13 jaar al op het middelbaar onderwijs zitten kunnen ook niet meer meedoen aan de spelen. Het programma wat wij hebben sluit vaak niet meer bij hen aan.

Wanneer en waar? :

Week 1 is van 15 t/m 19 juli 2019
Week 2 is van 22 t/m 26 juli 2019

Locatie 2019: in en om gymlokaal ’t Rek aan de Gevelsteen 4 te Delfzijl
De dagen duren van 9.00 tot 16.30. Let op! Beide vrijdagen kennen aangepaste eindtijden.


Aanmelding kinderen:

In principe verloopt de aanmeldingen van de kinderen via de basisscholen in de gemeente Delfzijl. Lutje Grut stuurt jaarlijks de aanmeldformulieren (in mei /juni) naar de verschillende scholen. De leerkrachten delen de formulieren vervolgens uit in de groepen 3 t/m 8. Thuis kunt u het formulier invullen en weer inleveren op school. De scholen dragen zorg voor het terugsturen van de formulieren naar Lutje Grut. Hieraan is een sluitingsdatum verbonden, welke te vinden is op het aanmeldingsformulier, en ook bekend is bij de leerkrachten. Wanneer u te laat bent het het inleveren van het formulier, kunt u altijd het formulier zelf opsturen naar ons (adres gegevens zijn te vinden onder het tabblad contact.

Wanneer u uw kind/kinderen opgeeft na 12 juli komen uw kind(eren) op een reservelijst te staan en kunnen we niet garanderen dat u kind bij zijn of haar vriendje/vriendinnetje in de groep geplaatst kan worden.

Wat zijn de kosten ? :

Voor deelname betaald u €17,50 per kind per week, hier is dan alles bij inbegrepen, behalve het lunchpakketje voor tussen de middag wat u zelf aan uw kind moet meegeven. Graag betalen voor 12 juli. Wanneer wij het bedrag op 12 juli nog niet op onze rekening hebben ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt om €2,50 in rekening te brengen.

Financiële ondersteuning

U kunt voor financiële ondersteuning – indien van toepassing – terecht bij Kans voor uw Kind onderdeel van ISD Noordoost. Meer informatie hierover kunt u opvragen op www.kansvooruwkind.nl

Na aanmelding:

Na aanmelding van de kinderen ontvangt u thuis bericht, onder andere ontvangt u thuis onderstaande brief, waarin wij een aantal praktische en belangrijke zaken kort op een rij hebben gezet.

Wij adviseren u deze brief zorgvuldig te lezen, en goed te bewaren tijdens de speelweken.

Contact

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

IBAN: NL86RABO0383021243
KvK: 41014869

www.lutjegrut.nl
info@lutjegrut.nl

Bestuur Lutje Grut

Trieneke Ottens (Voorzitter)
Synthia Hut (Penningmeester)
Emilie Wiersema (Secretaris)
Manon Aeilkema (Assistent Penningmeester)
Lisette Viel (Lid)
Dennis Boer (Lid)
Shanon Meintsma (Lid)
Martijn de Jonge (Lid)