Wat is Lutje Grut?: 
Lutje Grut is de naam van de twee speelweken die tijdens de zomervakantie worden georganiseerd door de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl. De kinderen worden in groepjes verdeeld waarbij getracht wordt de groepen zo klein mogelijk te houden. 
De dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur. Voor de kinderen worden er activiteiten georganiseerd zoals: excursies, knutselen, varen, pannenkoeken en popcorn bakken, zwemmen en diverse sport- en spelactiviteiten. Daarnaast wordt er op maandagochtend begonnen met het bouwen van hutten die voor de kinderen als eigen honk dienst doen. 

Per groep van 8 to10 kinderen is er begeleiding van 1 of 2 vrijwilligers die tussen de 16 en 25 jaar zijn. Velen van hen hebben vroeger als kind ook meegedaan aan Lutje Grut en kennen het dus door en door! De speelweken zijn met gemiddeld 330 tot 350 kinderen de grootste in de regio.  

Gedurende de gehele week is er tussen 12.00 en13.00 uur een middagprogramma waarbij de kinderen een broodje kunnen eten en kunnen kijken naar programma’s op het podium. De organisatie verzorgt de gehele dag drinken voor de kinderen.

De weken worden op beide vrijdagen afgesloten met een ‘eindmanifestatie’. Tijdens deze eindmanifestatie zijn er verschillende kraampjes met betaalde en onbetaalde activiteiten waaraan alle kinderen, maar ook vrienden n familie kunnen deelnemen!  Tevens is het mogelijk om tijdens de eindmanifestatie je eigen T-shirt te laten bedrukken met het jaarthema. 

Er is permanent een BHV-er aanwezig tijdens de speelweken. 

Geschiedenis
In het jaar 1956 kwam de Delfzijlster Jan Bredman (inmiddels overleden) op het idee om vakantiespelen voor kinderen te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie gingen. In Delfzijl waren op dat moment weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, waardoor het idee voor een kinder vakantie speelweek erg welkom was. Dhr. Bredman verzamelde een groep mensen om zich heen, en met hulp van de gemeente (destijds met Burgemeester Roelen 1952-1960), de gezamenlijke kerken, de middenstand en het bedrijfsleven, en als belangrijkste, een grote groep vrijwilligers (soms van heinde en ver) groeide de vakantiespelen uit tot een jaarlijkse gebeurtenis met honderden deelnemende kinderen.  

De uiteindelijke oprichting van Lutje Grut was in 1957 een feit, en de eerste daadwerkelijke speelweek werd gehouden in 1958. Lutje Grut was gestart, en is sindsdien een groot succes! 

In de jaren daarna is men begonnen met tentenkampen, weekkampen, jeugdleiders- en volksdanscursussen hetgeen werd ondergebracht in de Stichting Maatschappelijke dienstverlening, later weer omgevormd tot de Stichting Samenlevingsopbouw Delfzijl (SOBD). In 1987 zijn de vakantiespelen ondergebracht in de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl. 

Contact

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Postsbus 267, 9930 AG , Delfzijl

IBAN: NL86RABO0383021243
KvK: 41014869

Website: www.lutjegrut.nl
Emai;: info@lutjegrut.nl

Bestuur Lutje Grut

Trieneke Ottens (Voorzitter)
Synthia Hut (Penningmeester)
Emilie Wiersema (Secretaris)
Manon Aeilkema (Assistent Penningmeester)
Lisette Viel (Lid)
Dennis Boer (Lid)
Shanon Meintsma (Lid)
Martijn de Jonge (Lid)