Onze stichting

Wat is Lutje Grut?


Lutje Grut is de naam van de twee speelweken die tijdens de zomervakantie worden georganiseerd door de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl. De kinderen worden in groepjes verdeeld waarbij getracht wordt de groepen zo klein mogelijk te houden.

De dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur. Voor de kinderen worden er activiteiten georganiseerd zoals: excursies, knutselen, varen, pannenkoeken en popcorn bakken, zwemmen en diverse sport- en spelactiviteiten. Daarnaast wordt er op maandagochtend begonnen met het bouwen van hutten die voor de kinderen als eigen honk dienst doen.

Per groep van ca. 8 à 10 kinderen is er begeleiding van 1 of 2 vrijwilligers die tussen de 16 en 29 jaar zijn. Velen van hen hebben vroeger als kind ook meegedaan aan Lutje Grut en kennen het dus door en door! De speelweken zijn, met gemiddeld 330 tot 350 kinderen in totaal, de grootste in de regio.

Gedurende de gehele week is er tussen 12.00 uur en 13.00 uur een tussen-de-middag-programma (TDMP) waarbij de kinderen een broodje kunnen eten en kunnen kijken naar programma’s op het podium. De organisatie verzorgt de gehele dag drinken voor de kinderen.

De weken worden op beide vrijdagen afgesloten met een ‘eindmanifestatie’. Tijdens deze eindmanifestatie zijn er verschillende kraampjes met betaalde en onbetaalde activiteiten waaraan alle kinderen, maar ook vrienden en familie kunnen deelnemen! Tevens is het mogelijk om tijdens de eindmanifestatie je eigen T-shirt te laten bedrukken met het jaarthema.

Er is permanent een BHV-er aanwezig tijdens de speelweken.

Contact

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Postsbus 267, 9930 AG , Delfzijl

IBAN: NL86RABO0383021243
KvK: 41014869

Website: www.lutjegrut.nl
Email: info@lutjegrut.nl

Bestuur Lutje Grut

Trieneke Ottens (voorzitter)
Manon Aeilkema (penningmeester)
Emilie Wiersma (secretaris)
Shanon Meintsma (lid)
Mattijs Miesen (lid)
Denice Kotte (lid)
Melina Visser (lid)
Johnny Lulofs (lid)