Vertrouwenscontactpersonen

Veiligheid en vrijheid, twee van de belangrijkste pijlers binnen LutjeGrut.

Om goed voor en met elkaar te zorgen dat we allemaal een leuke tijd hebben, hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen (hierna *VCP*) aangesteld die een luisterend oor kunnen bieden.

In deze cursus worden o.a. de volgende punten behandeld:

  • Welke rol een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub;
  • Welke positie de vertrouwenscontactpersoon inneemt;
  • Wat begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie inhouden;
  • Hoe je gesprekken kunt voeren en om kunt gaan met de emoties van de betrokkenen;
  • Op welke manieren je kunt bijdragen aan preventie van grensoverschrijdend gedrag;

De twee VCP’s voor 2024 zijn:

Sarah Landman en Martijn de Jonge

Contact

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Postsbus 267, 9930 AG , Delfzijl

IBAN: NL86RABO0383021243
KvK: 41014869

Website: www.lutjegrut.nl
Email: info@lutjegrut.nl

Bestuur Lutje Grut

Trieneke Ottens (voorzitter)
Manon Aeilkema (penningmeester)
Emilie Wiersma (secretaris)
Shanon Meintsma (lid)
Mattijs Miesen (lid)
Denice Kotte (lid)
Melina Visser (lid)
Johnny Lulofs (lid)